Tjenester

Helfy leverer digitale helseforebyggende tjenester i form av
foredrag, direkte sendte aktive pauser
samt kunnskap om helse og ergonomi i video-format.

Under 2021 utvikles også en helseplattform sammen med pilotkunde(r)

Helfy sin spesialkompetanse er fysisk helse, og hvordan fysisk helse skaper friske, produktive og motiverte ansatte.
Fysisk helse gir også glede og bedre arbeidsmiljø. Og gjennom fysisk helse styrkes også den psykiske helsen.

Hvorfor velge våre tjenester?

 • Enkel, inspirerende og lett tilgjengelig helseforebyggende tjenester og tiltak

 • Helfy er deres helse-brobygger mellom ledelse/HR og de ansatte

 • Helfy sprer kunnskap som gjør de ansatte i bedriften, til den viktigste ressurs i det forebyggende helsearbeidet

 • Helfy sine helseforebyggende tjenester bidrar til minsket sykefravær og bedre bunnlinje i din bedrift

 • Forebyggende helse, minsket sykefravær og mer produktive ansatte bidrar til et mer bærekraftig samfunn

Hvordan vi jobber

1
2
3
4
Hvordan vi jobber
1

Med kunden i fokus

Dialog med bedriften om ønsker behov og formål

2

Produksjon

Vi jobber med innspilling, redigering og grafikk

3

Utkast

Utkast, finjusteringer og ferdigstilling

4

Leveranse

Bedriften får tilsendt fil & link, som kan integrere & distruberubere slik de selv ønsker

Hvilke tjenester tilbyr Helfy?

Både fysiske og digitale løsninger.

1
Aktiv-Pause
1

(2-5 minutter) Passer til :

 • Digitale møter
 • Digitale konferanser
1
Foredrag
1

Innen helse & ergonomi :

 • Digitale møter
 • Digitale konferanser
1
Trening
1

Lengde 15-60 min :

 • Digitale møter
 • 1-1 og gruppetrening

KOMPETANSE INNEN HELSE

Helfy Workspace bidrar bedrifter med kompetanse innen helse. Under koronatiden ser vi økt behov for hjelp til å få ut kunnskap, tips, råd og inspirasjon til ansatte på hjemmekontor.

Helfy tilbyr å delta i bedriftens nettbaserte avdelingsmøter, konferanser, webinarer og andre ønsker dere måtte ha.

Ressursplattform
Dersom deres bedrift ønsker, kan vi også sette opp en egen ressursplattform, hvor dere enkelt kan hente ned ulike ressurser, som bedriften og deres ansatte kan ha nytte av, ansatte kan også få tilgang om det er det bedriften ønsker.

I ressursplattformen vil det være mulig å se direkte eller hente ut og bruke ressursen som del av møter, konferanser og så videre.

Innhold vil variere fra bedrift til bedrift, men mest populære er:
Hjelp til selvhjelp videoer, som f.eks ved Hodepine, Vondt i ryggen, Skulder og armplager
Icebreakers, små videoer som kan brukes til møter og konferanser
Aktive pauser, små videoer som kan brukes i møter, konferanser, eller som f.eks ukentlig skjemalagt aktivitet for avdelingen, bedriften eller lignende
Foredrag/webinar av ulike slag, som f.eks Ergonomi ved hjemmekontor, Viktigheten av fysisk aktivitet, Slik holder du produktiviteten oppe og så videre

Video Presentasjon

Her er en liten video laget til en bedrift som ønsket å sende ut litt inspirasjon til sine medlemmer og leietakere på hjemmekontor under koronatiden.
Helfy har laget flere slike små inspirasjonsvidoer til flere bedrifter nå under koronatiden, etter bedriftenes ønsker og behov.

© Copyright - Helfyworkspace | Laget av ITjenter