Helfy Workspace

Grundere av Helfy AS er naprapatene Rikard Edberg og Monica Aschim.

Rikard og Monica har jobbet med bedriftshelse, frem for alt med naprapatbehandlinger for ansatte, ergonomi og trening.

De driver klinikk i Oslo og Fjerdingby på Rælingen, Oslo Naprapatklinikk

Etter 15 års arbeid og erfaring fra deres engasjement ut mot bedrifter, så de et stort potensiale og ikke minst behov for å få ut mer kunnskap rundt helse og forebyggende helse.Ved å tenke mer forebyggende vil bedriftene skape et bedre arbeidsmiljø, men også bedre bedriftens bunnlinje ved å få inn grunnleggende forståelse rundt kropp og helse. Dette burde være de grunnleggende elementene for nettopp forebyggende helsetiltak i bedrifter.

Bedrifter gjør mye bra allerede, men dessverre er det ikke mye forebyggende tiltak, de fleste tiltakene skjer ført da plager/utfordringer med kropp og helse har oppstått. Helfy mener at det nettopp er den grunnleggende forståelsen for kropp og helse, og enkle tiltak som kan bli gjort forebyggende, som er nøkkelen til suksess.
Samt å bruke den aller viktigste ressursen, nemlig den ansatte selv til å forstå hans/hennes aktive bidrag i dette viktige økosystemet.

Det er viktig for et samfunn å ha så mange som mulig i arbeid, det er viktig fra den ansatte sitt ståsted, fra bedriftens ståsted, og ikke minst for at vi skal kunne ha et godt og velfungerende velferdssamfunn.

Ved å tilrettelegge for god helse, vil de ansatte holde seg friskere og mer tilstede på jobb.

Dette er en viktig brikke for å få til et mer bærekraftig samfunn.

Helfy har satt seg seg som mål å forandre hvordan bedrifter tenker forebyggende, og hvordan de ved å motivere de ansatte vil være med å skape et mer bærekraftig arbeidsmiljø og samfunn.

Visjonen er å alltid ha de ansattet helse i fokus- det er tross alt de ansatte som er bedriftens viktigste ressurs!

Vi håper å høre fra deg og deres bedrift,

Vennlig hilsen
Rikard Edberg og Monica Aschim